divendres, 25 de març de 2011

INTRODUCCIÓ PERSONAL

El treball de recerca està enfocat a crear unes pràctiques al laboratori.

Aquestes pràctiques estaran recollides en un bloc. 
Aprendre com es crea un bloc, aprendre l’edició digital després de gravar les pràctiques i aprendre a penjar els vídeos fets a la xarxa. Farem servir les eines que ens dóna el BLOGGER i el PINNACLE  i les eines  d'internet, concretament el YOUTUBE, per penjar les pràctiques a la xarxa i poder posar els vincles al bloc. 

Per realitzar aquesta activitat educativa seguiré les dues vies establertes, la part pedagògica i la part pràctica on hi haurà les pràctiques de laboratori.

Pel que fa a la part pedagògica, he agafat els currículums establerts pel DOGC, on a partir d’aquests es fan les programacions pertinents. En aquestes programacions hi ha el que es fa a cada curs, marcat per Llei, i el temari corresponent de cada curs.

Per triar les pràctiques, el que faré, serà  seguir el temari de cada curs, per així ajudar al professor a que el temari sigui més pràctic.