dijous, 24 de març de 2011

P5: PROPIETATS D'UNA DISSOLUCIÓ EN DIFERENTS CONCENTRACIONS

Experiment:
Es proposa estudiar les propietats de les dissolucions (densitat i temperatura
d’ebullició) en funció de la concentració.
Tindreu ocasió d’utilitzar nous instruments de laboratori com el densímetre o el matràs aforat.

1. Material:
Sal, aigua, paper, cullereta o espàtula, got de precipitats, vareta de vidre, matràs aforat,
proveta, densímetre, reixeta, bec de bunsen, trespeus, pinces, balança i termòmetre.

2. Procediment:
Cada taula de laboratori prepara 100ml d’una dissolució d’aigua i sal a diferents
concentracions:20 g/L, 40 g/L, 80 g’L i 160 g/L. (Primer caldrà fer els càlculs per saberels grams de sal «x» que calen en cada cas). A continuació cal:
Posar un paper sobre la balança i tarar-la a 0 grams.
Pesar els «x» grams de sal corresponents.
Abocar la sal en un got de precipitats i afegir-hi una quantitat d’aigua suficient
perquè en remenar amb la vareta la sal quedi totalment dissolta.
Abocar l’aigua amb sal en un matràs aforat i afegir aigua fins enrassar exactament a100 mL.
Abocar la dissolució en una proveta i mesurar la densitat amb un densímetre.
Posar una quantitat de la dissolució en un got de precipitats i escalfar-la fins quebulli.
Quan l’aigua amb sal comença a bullir introduir el termòmetre i fer la lectura de latemperatura d’ebullició.

3. Conclusions:
L’alumne o grup de treball anotarà sempre les conclusions de la pràctica.