dijous, 24 de març de 2011

P2A I P2B: SEPARACIÓ DE MESCLES

Experiment:

Es proposa separar els components d’unes mescles per procediments físics. Per això cal aprofitar les diferents propietats de les substàncies barrejades, que es manten malgrat estar totes juntes.
1. Material:
Got de precipitats, espàtula, pinces, embut, paper de filtre, trespeus, reixeta, bec de bunsen, càpsula de porcellana, etanol, càpsula de petri, embut de decantació, gradeta i tubs d’assaig.

2. Procediment:
Primer de tot faràs una observació de totes les substàncies de les mescles que se't presenten per a que les separis. Pensa quines són les propietats de cadascun dels components i tria la tècnica adequada en cada cas.

Mescla 1: Aigua i cristalls de sulfat de coure (Decantació o filtració)
Mescla 2: Ferro, sofre i sal (Sublimació, cromatografía o magnetisme)

Hauràs de preparar cadascuna de les mescles abans de fer la separació utilitzant el mètode adequat en cada cas.

3. Conclusions:
L’alumne o grup de treball anotarà sempre les conclusions de la pràctica.

Per aquesta pràctica he fet els dos vídeos per separat: Mescla 1 i Mescla 2